Amalga oshirilayotgan investisiya loyihalari haqida ma'lumot (2021-yil yanvar-sentabr)

(xlsx pdf )

 Mahalliy byudjetning ijrosi to‘g‘risidagi ma'lumot 2021-yil 1-iyul holatiga

(xlsx pdf)

Amalga oshirilayotgan investisiya loyihalari haqida ma'lumot 2021-yil

(xlsx pdf )

Mahalliy byudjetning asosiy parametrlari 2021-yil

(xlsx pdf)

Fuqarolar murojaatlarining ko‘rib chiqish natijalari

(xls pdf csv)

Maxalliy byudjetga to‘lanadigan mahalliy soliq vo boshqa majburiy to‘lovlar

(xls pdf csv)

       Namangan viloyatining 2019 yil yanvar-sentyabr oylarida tashqi savdo aylanmasi ko‘rsatkichlari

(xls  pdf  csv)

Namangan viloyati mahalliy byudjeti daromadlarining 2019 yil 1 iyul xolatiga ijrosi to‘g‘risida dastlabki ma’luvot

(xls  pdf  csv)

Namangan viloyatining 2018 yil yanvar-sentyabr oyi yakunlari bilan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlarii bajarilishi yuzasidan ma’luvot

(xls  pdf  csv) 

 O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan ulgurji hamda aholi xonadonlariga etkazib beriladigan tabiiy gaz uchun joriy narxlar to'g'risida ma'lumot 
(xls   pdf   csv)

 Namangan viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish 2017 yil yanvar-mart oylarida asosiy ko'rsatkichlari

(xls   pdf   csv)

Namangan viloyati, shahar va tumanlar mahalliy byudjetlarining 2017 yil daromadlari va xarajatlari
(xls   pdf   csv)

 

Namangan viloyatida 2016 yilning 1-choragida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot 
(xls   pdf   csv)

 

Namangan viloyatida 2015 yil yakuni bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlari 
(xls   pdf   csv)

 

Namangan viloyatida 2015 yilning 9 oyligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot
(xls   pdf   csv)

 

Namangan viloyatida 2015 yilning 1-yarim yilligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot
(xls   pdf   csv)

 

Namangan viloyatida 2015 yilning 1-choragida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumot 
(xls   pdf   csv)