2021-yil

Mahalliy budjetning 2021-yil ijrosi to’g’risidagi ma’lumot

(xlsx pdf)

Mahalliy budjetning 2021-yil yanvar-sentabr oylari ijrosi to’g’risidagi ma’lumot

(xlsx pdf)

Mahalliy budjetning ijrosi to‘g‘risidagi ma'lumot 2021-yil 1-iyul holatiga

(xlsx pdf)

Mahalliy budjetning ijrosi to‘g‘risidagi ma'lumot 2021-yil yanvar mart oylari

(xlsx pdf)

2022-yil

Fuqarolar uchun budjet 2022-yil

(YUKLAB OLISH )

Mahalliy budjetning 2022-yil yanvar-mart oylari ijrosi to’g’risidagi ma’lumot

(xlsx pdf)

Mahalliy budjetning 2022-yil yanvar-iyun oylari ijrosi to’g’risidagi ma’lumot

(xlsx pdf)

Mahalliy budjetning 2022-yil yanvar-sentabr oylari ijrosi to’g’risidagi ma’lumot

(xlsx pdf)

Mahalliy budjetning 2022-yil yanvar-dekabr oylari ijrosi to’g’risidagi ma’lumot

(xlsx pdf)

2023-yil

Fuqarolar uchun budjet 2023-yil

(YUKLAB OLISH )

Mahalliy budjetning 2023-yil yanvar-mart oylari ijrosi to‘g‘risidagi ma’lumot

(pdf)