2020 йил январь-март ойларида асосий капиталга киритилган
инвестициялар ҳажми кўрсаткичлар

(xls pdf csv)

 

O’zbekiston Respublikasining 2018 yilgi Investitsiya dasturining Namangan viloyatida bajarilishi

(xls   pdf   csv)

 

Namangan viloyatining 2018 yil Hududiy investitsiya dasturi bajarilishi

(xls   pdf   csv)