Davlat boshqaruvi idoralarini belgilash tizimi [DBIBT] (xls   pdf   csv)

 

Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi [IFTUT] (xls   pdf   csv)

 

Mulkchilik shakllari tasniflagichi [MSHT] (xls   pdf   csv)

 

Tashkiliy-huquqiy shakllar tasniflagichi [THSHT] (xls   pdf   csv)

 

Xalq xo‘jaligi tarmoqlari umumdavlat tasniflagichi [XXTUT] (xls   pdf   csv)