Davlat boshqaruvi idoralarini belgilash tizimi [DBIBT]

(xls   pdf   csv)

 Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi [IFTUT]

(xls   pdf   csv)

Mulkchilik shakllari tasniflagichi [MSHT]

(xls   pdf   csv)

Tashkiliy-huquqiy shakllar tasniflagichi [THSHT]

(xls   pdf   csv)

 Xalq xo‘jaligi tarmoqlari umumdavlat tasniflagichi [XXTUT]

(xls   pdf   csv)