Нашр этишMahalliy budjet daromadlar va xarajatlar


Hududiy budjet mablag‘lari taqsimlovchilar